Jak na sociální pojištění OSVČ

Chci sestavit přehledy

 

Jak na sociální pojištění?

Ve vztahu k sociálnímu pojištění je důležité rozlišovat mezi samostatnou činností hlavní a vedlejší.

 

Hlavní:
Kromě svého podnikání nemáte žádný jiný příjem. Nikdo za vás neplatí sociální pojištění.

Vedlejší:
Sociální pojištění za vás již někdo platí. Dochází k tomu nejčastěji pokud jste studentem, zaměstnancem, na mateřské dovolené, nebo pobíráte důchod.

 

PRVNÍ ROK VAŠEHO PODNIKÁNÍ

DALŠÍ ROKY PODNIKÁNÍ

V dalších letech podnikání musíte vždy platit měsíční zálohy, to platí pro hlavní i vedlejší činnost.
Výši zálohy vám určí Správa sociálního zabezpečení na základě vašeho zisku z minulého roku.

 

Jak Vám se sociálním pojištěním pomůže
DvojKlikové účetnictví?

Plánování financí

Stačí, když budete vystavovat faktury v systému DvojKlikové účetnictví. S každou fakturou vám budeme odhadovat a zpřesňovat výši doplatku na sociálním pojištění, s jehož úhradou je třeba po konci roku počítat.

 

Vytvoříme Přehled (pro Správu sociálního zabezpečení)

Na konci roku vám pak automaticky spočítáme zisk. A prostřednictvím krátkého dotazníku vytvoříme daňové přiznání vč. Přehledu.

 

Poradíme s doručením Přehledu

Abyste nezůstali v nesnázích s papíry v ruce, dáme vám k Přehledu i stručný popis jak a kam jej odevzdat. K úhradě pojistného vám dáme veškeré potřebné platební informace.

 

 

Zpět na DvojKlikové účetnictví